Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Per a què serveix un pla de màrqueting digital?

Un pla de màrqueting digital és un full de ruta que estableix els objectius de màrqueting digital d’una empresa, així com les estratègies, tàctiques i recursos necessaris per a aconseguir-los. El pla de màrqueting digital té com a objectiu millorar la presència en línia de l’empresa i augmentar l’abast, la visibilitat i el engagement amb el públic objectiu en línia.

Un pla de màrqueting digital serveix per a diverses coses, entre elles:

Establir objectius clars i mesurables: Un pla de màrqueting digital estableix els objectius que l’empresa desitja aconseguir en línia, la qual cosa permet mesurar el progrés i l’èxit de les campanyes de màrqueting digital.

Identificar el públic objectiu: Un pla de màrqueting digital ajuda a identificar el públic objectiu de l’empresa en línia i a crear missatges i contingut personalitzats per a ells.

Identificar les plataformes i canals de màrqueting digital adequats: Un pla de màrqueting digital ajuda a identificar les plataformes i canals de màrqueting digital adequats per a arribar al públic objectiu, com les xarxes socials, l’email màrqueting, la publicitat en línia, el SEU, entre altres.

Establir un pressupost: Un pla de màrqueting digital ajuda a establir un pressupost per a les activitats de màrqueting digital i a prioritzar les accions que generen un major retorn d’inversió.

Coordinar les activitats de màrqueting digital: Un pla de màrqueting digital ajuda a coordinar les activitats de màrqueting digital de l’empresa, per a assegurar-se que estiguin alineades amb els objectius i l’estratègia general de l’empresa.

En resum, un pla de màrqueting digital és essencial per a establir objectius clars, identificar el públic objectiu, seleccionar les plataformes i canals adequats, establir un pressupost i coordinar les activitats de màrqueting digital de l’empresa, amb la finalitat de millorar la seva presència en línia i augmentar el seu abast i engagement amb el públic objectiu.

Contacta amb nosaltres

Go to Top