Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Per què serveix el marxandatge?

El merchandising o marxandatge és una tècnica de marketing i vendes que consisteix en la presentació i promoció de productes en un punt de venda amb l’objectiu d’incrementar les vendes i millorar l’experiència del client. 

Entre les principals funcions del marxandatge hi trobem:

  • Atreure l’atenció del client: A través d’una presentació atractiva i ordenada dels productes s’aconsegueix captar l’atenció del client i generar interès. 
  • Facilitar la tria del client: La disposició ordenada i visible dels productes facilita la selecció del client i pot fomentar la compra impulsiva. 
  • Generar una imatge positiva de la marca: Un bon marxandatge transmet una imatge positiva de la marca i pot generar una sensació de qualitat i confiança en el client.
  • Optimitzat l’espai de venda: El marxandatge busca aprofitar al màxim l’espai de venda disponible i garantir que els productes es troben en el lloc adequat per a la seva millor exhibició i venda. 

Resumint, el marxandatge és una eina important per a la gestió del punt de venda i l’optimització de les vendes d’una empresa. 

Contacta amb nosaltres

Go to Top