Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Què és el màrqueting de continguts?

El màrqueting de continguts és una tècnica de màrqueting que consisteix a crear i distribuir contingut rellevant, valuós i atractiu per a atreure i retenir a una audiència específica. L’objectiu principal del màrqueting de continguts és establir una relació de confiança i lleialtat amb l’audiència, la qual cosa al seu torn pot portar a un augment de la fidelitat de la marca i a una millora en les vendes.

El contingut creat en el màrqueting de continguts pot ser en format de text, imatges, vídeo, infografies, entre altres. El contingut ha de ser rellevant i valuós per a l’audiència, i ha d’estar dissenyat per a resoldre els problemes i desafiaments dels clients potencials.

El màrqueting de continguts s’enfoca a crear una relació duradora amb l’audiència a través de contingut d’alta qualitat que educa, entreté o inspira. La distribució del contingut es realitza a través de diferents canals, com a blogs, xarxes socials, correu electrònic i altres mitjans digitals.

Entre els beneficis del màrqueting de continguts es troben l’augment de la visibilitat de la marca, l’augment del trànsit web i la generació de leads de qualitat. A més, el màrqueting de continguts ajuda a construir la reputació de la marca, a establir l’autoritat i a millorar la relació amb l’audiència.

Contacta amb nosaltres

Go to Top