Manual identitat corporativa empreses: què ha d’incloure i per a què serveix

Tenir un manual d’identitat corporativa a la teva empresa és gairebé obligatori. Ni t’imagines la quantitat de situacions del dia a dia i errors que es podrien solucionar o agilitzar si existís un manual d’identitat corporativa de la teva empresa que regulés tot allò referent a la teva identitat visual o marca. 

Quantes vegades no han encertat amb el color del teu logotip en una impressió? En algun cartell han fet una adaptació del teu logotip estranya que dificulta que t’identifiquin? Quina és la teva tipografia corporativa? No en tens i sempre en fas servir una de diferent? El teu logotip queda bé en els avatars de xarxes socials? És responsive? Si per motius de disseny s’ha de posar en blanc i negre, queda bé o és un desastre?

Claus Per Entendre Sem
Claus Per Entendre Sem

Comencem pel principi: què és un manual d’identitat corporativa?

Un manual d’identitat corporativa per a empreses, organitzacions o institucions, és un document que recull les directrius que s’han de seguir per mantenir una certa consistència gràfica. 

Disposar d’un manual d’identitat corporativa serveix per garantir una comunicació homogènia. A més a més, és una eina que permet estalviar temps i recursos, ja que inclou tota la informació marc i contextual necessària per fer encàrrecs a tercers o perquè les noves incorporacions al propi projecte sàpiguin què s’ha de fer en cada cas. Aquest manual és una oportunitat de millorar la imatge corporativa perquè ofereix consistència, ja que recull tots els casos possibles d’adaptació de la marca i projecta la imatge de la marca que es vol donar.

Un altre element important a tenir en compte és que aquest manual és un document viu, és a dir, es pot anar modificant, adaptant o ampliant segons les necessitats existents. En el moment en què el manual d’identitat corporativa deixa de ser útil, no té cap sentit. 

Els casos en què no existeix aquest manual són fàcilment detectables, ja que es projecta una imatge poc professional, fragmentada i en les diferents accions comunicatives es percep que no hi ha unes regles mínimes a seguir.

- What! Marketing
Claus Per Entendre Sem

Què ha d’incloure un bon manual d’identitat corporativa per a empreses?

A continuació, t’explicarem quins són els elements essencials que ha d’incloure un manual d’identitat corporativa per a empreses.

La marca

És la base de tot el que inclou el manual d’identitat corporativa per a empreses. La marca és una introducció que parla dels valors i la filosofia de l’empresa. Determina el to de veu que es farà servir en les accions comunicatives. També és el lloc on es fa referència a qui ets, què fas, què vens o què et fa especial.

Tenir un relat de marca potent, amb un storytelling que reforci la teva identitat i sigui capaç de connectar amb el públic és essencial per triomfar.

El logotip

El logotip és la representació gràfica de la marca, allò que la gent identificarà amb nosaltres perquè els transmet tot allò que som i que fem. 

Abans d’avançar, dediquem un moment a parlar dels tipus de logotips existents, ja que anomenem “logotip” a quatre tipus diferents de composició que, en realitat, tenen quatre noms diferents:

 • Logotip → és el que només està format per lletres.
 • Isotip → és el que és un símbol, una icona o una representació gràfica.
 • Imagotip → és la suma del logotip i l’isotop. Seria la representació gràfica formada pel símbol i la paraula. En aquest cas, les dues parts estan diferenciades i, fins i tot, poden funcionar per separat.
 • Isologo → combina la part textual i la gràfica de tal manera que forma una unió indivisible.Ambdós elements estan tan integrats que l’un sense l’altre no tenen sentit. 
Claus Per Entendre Sem
Claus Per Entendre Sem

Un cop aclarits aquests conceptes,  has de tenir en compte algunes consideracions sobre el logotip que ha d’incloure tan sí com no el teu manual d’identitat corporativa per a empreses. 

 • El logotip ha de mostrar-se en una versió sobre quadrícules en què es defineixin les proporcions per poder-les mantenir sempre iguals.
 • Ha d’incloure la versió positiva i la negativa del logotip, amb les corresponents variacions cromàtiques. A més a més, també ha de fer referència als colors amb què es pot fer servir el dissney.
 • Si és un bon manual, inclourà un apartat d’usos incorrectes o males aplicacions del logotip.
 • Els límits de reduïbilitat també són essencials. El manual ha d’indicar la mida mínima a què es pot reduir el logo tant en format digital com físic.
 • Concretar quina és l’àrea de seguretat, és a dir, quines són les distàncies mínimes que hi ha d’haver entre el logo i els elements que l’envolten.

Últimament, també s’inclou en els manuals d’identitat corporativa l’adaptabilitat a diferents dispositius. Els logotips, igual que les pàgines web, han de ser responsive. És essencial que ens puguin identificar ni que sigui en una pantalla petita.

Tot bon manual d’identitat corporativa ha de definir quines són les tipografies corporatives: tant les que es fan servir en el logotip com fora d’ell. 

Des de What! recomanem escollir una tipografia “web safe”, que és una tipografia que s’assembla molt a la principal i serveis quan per motius d’accessibilitat web no es pot fer servir la principal. Garantir que qualsevol possible usuari té accés al nostre contingut de marca és vital.

En els manuals d’identitat corporativa que elaborem a What! també hi incorporem un apartat d’exemples de tipografia aplicada.

Claus Per Entendre Sem
Claus Per Entendre Sem

Paleta de colors corporatius

Aquest apartat ha d’incloure tots aquells colors que poden estar presents a la marca d’una manera o altra. Ha de definir quin ús té cada color i quina és la jerarquia de colors, quins predominen per damunt dels altres.

Els colors corporatius han d’estar identificats en aquests tres codis:

 • RGB: per poder ser reproduïts en canals digitals
 • CMYK: per poder ser reproduïts en mitjans físics
 • HEX: per poder ser aplicats en el disseny web

Tot manual d’identitat corporativa també ha d’incloure…

En cas que disposi d’icones o símbols propis, els ha d’incloure per garantir que sempre es fan servir aquells. És important que reculli les aplicacions en papereria corporativa, merxandatge, packaging, uniformes o rotulació de vehicles d’empresa. Així mateix, les adaptacions de la marca pels avatars en xarxes socials també és essencial que hi estigui referenciada. 

Claus Per Entendre Sem

Vols que What! s’ocupi del manual d’identitat corporativa de la teva empresa?

Com has pogut comprovar, un manual d’identitat corporativa per a empreses és molt més que un simple logotip. Per aquest motiu, si el teu no inclou tot allò que hauria d’incloure o bé n’has de fer un de nou i vols que estigui ben fet, pots comptar amb nosaltres!