Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Què és el marketing offline que t’oferim com a agència de publicitat?

El marketing offline, també conegut com a marketing tradicional o marketing convencional, fa referència a totes les activitats de marketing que es duen a terme fora de l’entorn digital. El marketing offline utilitza mitjans com la televisió, la ràdio, la premsa, els esdeveniments i les fires comercials per promocionar productes o serveis i arribar al públic objectiu. 

Alguns exemples de marketing offline són:

  • Anuncis en mitjans tradicions com la televisió, la ràdio i els diaris.
  • Publicitat exterior, cartells publicitaris o valles publicitàries.
  • Marketing directe, incloent-hi el correu directe, fulletons i catàlegs.
  • Esdeveniments i fires comercials, on les empreses poden interactuar directament amb els clients i promocionar els seus productes o serveis. 
  • Patrocini d’esdeveniments esportius, culturals o solidaris.

Malgrat el creixement del marketing digital, el marketing offline segueix sent una part important de l’estratègia de marketing de moltes empreses. Les empreses fan servir el marketing offline per arribar a audiències que no estan necessàriament en línia o per complementar les seves estratègies de marketing digital. A més a més, el marketing offline sovint té un abast massiu i pot generar una gran exposició per a la marca.

Contacta amb nosaltres

Go to Top